Cáp nối nguồn ray nam châm

90.000

Cáp nối nguồn cho thanh ray nam châm.

094.992.4343