Chân đế chữ nhật đơn trắng

50.000

Chân đế lắp nổi hình chữ nhật cho đèn
đơn/đôi. Kích thước L200x49mm. Chất
liệu: PVC. Màu trắng.
094.992.4343