Tag Archives: Đèn ray nam chậm

ĐÈN RAY NAM CHÂM

Đèn ray từ tính, hay còn gọi Đèn ray nam châm. Là một hệ chiếu sáng mà các đèn được triển khai lắp đặt trên cùng một hệ ray nam châm đã được lắp đặt định hình sẵn. Nó chạy ở điện áp thấp DC48V trên toàn hệ ray nam châm vì vậy đảm bảo […]

094.992.4343