PAYMENT METHODS

  • Đối với các đơn hàng đặt trực tuyến, phương thức thanh toán được mặc định là Thanh toán COD (dịch vụ giao hàng nhận tiền) của Viettel. Quý Khách thanh toán trực tiếp với nhân viên giao hàn khi nhận hàng.
  • If goods need to be shipped urgently, please contact hotline (084) 949 924 343 for assistance.

Notes: If you have difficulty during the ordering and payment process, please contact Bestlight Vietnam immediately in the following 2 ways for the fastest support: