Thanh nhôm góc vuông 15.8×15.8mm

45.000

Thanh nhôm định hình góc vuông. Kích thước Lx15.8×15.8mm. PCB 10mm. Dài 2m/3m. Nắp, đầu bịt, ghim đi kèm.

094.992.4343