Thanh ray nam châm góc cong

745.000

Nối góc ray nam châm cong 90°.

Thân nhôm/ màu đen.

Kích thước R300xW50xH55mm.

094.992.4343