Cáp nối tiếp ray nam châm

90.000

Cáp nối tiếp hai thanh ray nam châm.

094.992.4343