Thanh nối góc vuông ray nam châm tai rời

200.000

Nối góc ray nam châm trên cùng mặt phẳng.

Thân nhôm/màu đen.

Kích thước L100x100mm.

 

094.992.4343