Cáp nối góc vuông

80.000

Cáp nối góc vuông hai thanh ray nam châm nổi trên cùng mặt phẳng.
094.992.4343