Cáp nối thẳng

60.000

Cáp nối thẳng hai thanh ray nam châm nổi.
094.992.4343