Cáp nối nguồn tích hợp

70.000

Cáp nối nguồn cho bộ nguồn chuyển tiếp 48VDC tích hợp trên thanh ray.

 

094.992.4343