Cáp nối nguồn rời

60.000

Cáp nối nguồn cho bộ nguồn chuyển tiếp 48VDC rời.

 

094.992.4343