Cáp nối nguồn ray cong

120.000

Cáp nối giữa thanh ray cong và nguồn điện.

 

094.992.4343